Khung Sat
Chuyên khung sắt bàn ghế trường học, văn phòng
E-mail báo giá: khungsat@gmail.com
 
  Hotline: 024 6290 4236
 
 
Sản phẩm
Dịch vụ Sơn tĩnh điện
Bàn học sinh liền ghế
Bàn học sinh có tựa
Bàn học sinh rời ghế
Bàn bán trú
Ghế học sinh
Khung bàn văn phòng
 
 
 

Bảng định lượng sắt

Click here

Bảng định lượng sắt ống vuông (thép hộp):

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Trọng lượng (Kg/m)
1 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 0,8 6 1.97 0.33
2 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 0,9 6 2.19 0.37
3 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 1,0 6 2.41 0.4
4 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 1,2 6 2.84 0.47
5 Sắt hộp vuông: 20 x 25 x 1,2 6 4.76 0.79
6 Sắt hộp vuông: 20 x 25 x 1,4 6 5.49 0.92
7 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 0,8 6 2.25 0.38
8 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 0,9 6 2.53 0.42
9 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 1,0 6 2.79 0.47
10 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 1,2 6 3.3 0.55
11 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 0,8 6 2.87 0.48
12 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 0,9 6 3.21 0.54
13 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 1,0 6 3.54 0.59
14 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 1,2 6 4.2 0.7
15 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 1,4 6 4.83 0.81
16 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 1,5 6 5.14 0.86
17 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 0,8 6 4.38 0.73
18 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 0,9 6 4.9 0.82
19 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1,0 6 5.43 0.91
20 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1,2 6 6.46 1.08
21 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1,5 6 7.97 1.33
22 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 0,8 6 3.62 0.6
23 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 0,9 6 4.06 0.68
24 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1,0 6 4.48 0.75
25 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1,2 6 5.33 0.89
26 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1,5 6 6.56 1.09
27 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1,0 6 6.84 1.14
28 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1,4 6 9.45 1.58
29 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1,5 6 10.09 1.68
30 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1,8 6 11.98 2
31 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 0,9 6 4.9 0.82
32 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1,0 6 5.43 0.91
33 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1,2 6 6.46 1.08
34 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1,5 6 7.97 1.33
35 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1,2 6 9.85 1.64
36 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1,4 6 11.43 1.91
37 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1,5 6 12.21 2.04
38 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1,8 6 14.53 2.42
39 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1,0 6 7.31 1.22
40 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1,2 6 8.72 1.45
41 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1,4 6 10.11 1.69
42 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1,5 6 10.8 1.8
43 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 1,4 6 15.38 2.56
44 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 1,5 6 16.45 2.74
45 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 1,8 6 19.61 3.27
46 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 2,0 6 21.7 3.62
47 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 1,5 6 19.27 3.21
48 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 1,4 6 12.74 2.12
49 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 1,5 6 13.62 2.27
50 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 1,8 6 16.22 2.7
51 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 2,0 6 17.94 2.99
52 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 1,4 6 15.38 2.56
53 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 1,5 6 16.45 2.74
54 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 1,8 6 19.61 3.27
55 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1,8 6 12.83 2.14
56 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 2,0 6 21.7 3.62
57 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 2,5 6 26.85 4.48
58 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 2,0 6 33.01 5.5
59 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 2,5 6 40.98 6.83
60 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 2,0 6 33.01 5.5
61 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 2,5 6 40.98 6.83
62 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 2.0 6 16.05 2.68
63 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 2.5 6 19.78 3.3
64 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 2.0 6 14.17 2.36
65 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 2.5 6 26.85 4.48
66 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 2.0 6 25.47 4.25
67 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 2.5 6 31.56 5.26
68 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 3.0 6 37.53 6.26
69 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 2.5 6 22.14 3.69
70 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 3.0 6 48.83 8.14
71 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 3.0 6 48.83 8.14
72 Sắt hộp vuông: 12x12x 0.8 6 1.66 0.28
73 Sắt hộp vuông: 12x12x 1.0 6 2.03 0.34
74 Sắt hộp vuông: 12x32x1.0 6 3.92 0.65
75 Sắt hộp vuông: 12x32x1.2 6 4.65 0.78
76 Sắt hộp vuông: 12x32x1.5 6 5.71 0.95
77 Sắt hộp vuông: 12x32x2.0 6 7.39 1.23
78 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 4.0 6 71.7 11.95
79 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 3.0 6 54.46 9.08
80 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 3.5 6 63.14 10.52
81 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 0.8 6 2.79 0.47
82 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 0.9 6 3.12 0.52
83 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 1.0 6 3.45 0.58
84 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 1.2 6 4.08 0.68
85 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 1.4 6 4.7 0.78
86 Sắt hộp vuông: 10 x 30 x 1.5 6 5 0.83
87 Sắt hộp vuông: 12 x 12 x 0.7 6 1.47 0.25
88 Sắt hộp vuông: 12 x 12 x 0.9 6 1.85 0.31
89 Sắt hộp vuông: 12 x 12 x 1.2 6 2.39 0.4
90 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 0.8 6 2.87 0.48
91 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 0.9 6 3.21 0.54
92 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 1.0 6 3.54 0.59
93 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 1.2 6 4.2 0.7
94 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 1.4 6 4.83 0.81
95 Sắt hộp vuông: 13 x 26 x 1.5 6 5.14 0.86
96 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 0.7 6 1.74 0.29
97 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 1.1 6 2.63 0.44
98 Sắt hộp vuông: 14 x 14 x 1.5 6 3.45 0.58
99 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 1.0 6 4.48 0.75
100 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 1.2 6 5.33 0.89
101 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 1.4 6 6.15 1.03
102 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 1.5 6 6.56 1.09
103 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 1.8 6 7.75 1.29
104 Sắt hộp vuông: 15 x 15 x 2.0 6 8.52 1.42
105 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 0.7 6 2 0.33
106 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 1.1 6 3.04 0.51
107 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 1.4 6 3.78 0.63
108 Sắt hộp vuông: 16 x 16 x 1.5 6 4.01 0.67
109 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 0.7 6 2.53 0.42
110 Sắt hộp vuông: 20 x 20 x 1.1 6 3.87 0.65
111 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 0.9 6 4.06 0.68
112 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.0 6 4.48 0.75
113 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.1 6 4.91 0.82
114 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.2 6 5.33 0.89
115 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.4 6 6.15 1.03
116 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.5 6 6.56 1.09
117 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 2.0 6 8.52 1.42
118 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1.1 6 5.94 0.99
119 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1.4 6 7.47 1.25
120 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 1.8 6 9.44 1.57
121 Sắt hộp vuông: 20 x 40 x 2.0 6 10.4 1.73
122 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1.1 6 4.91 0.82
123 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1.4 6 6.15 1.03
124 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 1.8 6 7.75 1.29
125 Sắt hộp vuông: 25 x 25 x 2.0 6 8.52 1.42
126 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 0.9 6 6.18 1.03
127 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1.1 6 7.5 1.25
128 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 1.2 6 8.15 1.36
129 Sắt hộp vuông: 25 x 50 x 2.0 6 13.23 2.21
130 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 0.8 6 4.38 0.73
131 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1.1 6 5.94 0.99
132 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1.4 6 7.47 1.25
133 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 1.8 6 9.44 1.57
134 Sắt hộp vuông: 30 x 30 x 2.0 6 10.4 1.73
135 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 0.9 6 7.45 1.24
136 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1.0 6 8.25 1.38
137 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 1.1 6 9.05 1.51
138 Sắt hộp vuông: 20 x 30 x 1.2 6 5.33 0.89
139 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 2.8 6 21.97 3.66
140 Sắt hộp vuông: 30 x 60 x 3.0 6 23.4 3.9
141 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 0.8 6 5.88 0.98
142 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 0.9 6 6.6 1.1
143 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1.1 6 8.02 1.34
144 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 1.8 6 12.83 2.14
145 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 2.5 6 17.43 2.91
146 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 2.8 6 19.33 3.22
147 Sắt hộp vuông: 40 x 40 x 3.0 6 20.57 3.43
148 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 1.1 6 12.16 2.03
149 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 1.2 6 13.24 2.21
150 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 2.8 6 29.88 4.98
151 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 3.0 6 31.88 5.31
152 Sắt hộp vuông: 40 x 80 x 3.5 6 36.79 6.13
153 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 1.4 6 18.02 3
154 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 1.8 6 23.1 3.85
155 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 2.8 6 35.15 5.86
156 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 3.5 6 43.39 7.23
157 Sắt hộp vuông: 40 x 100 x 4.0 6 49.13 8.19
158 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 1.2 6 14.93 2.49
159 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 1.4 6 17.36 2.89
160 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 1.5 6 18.57 3.1
161 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 1.8 6 22.16 3.69
162 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 2.0 6 24.53 4.09
163 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 2.5 6 30.38 5.06
164 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 3.0 6 36.12 6.02
165 Sắt hộp vuông: 45 x 90 x 3.5 6 41.47 6.91
166 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 1.2 6 10.98 1.83
167 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 2.8 6 24.6 4.1
168 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 3.0 6 26.23 4.37
169 Sắt hộp vuông: 50 x 50 x 3.5 6 30.2 5.03
170 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 1.2 6 13.24 2.21
171 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 2.8 6 29.88 4.98
172 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 3.0 6 31.88 5.31
173 Sắt hộp vuông: 60 x 60 x 3.5 6 36.79 6.13
174 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 1.8 6 29.79 4.97
175 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 2.8 6 45.7 7.62
176 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 3.5 6 56.58 9.43
177 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 3.8 6 61.17 10.2
178 Sắt hộp vuông: 60 x 120 x 4.0 6 64.21 10.7
179 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 1.8 6 1 0.17
180 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 2.8 6 45.7 7.62
181 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 3.5 6 56.58 9.43
182 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 3.8 6 61.17 10.2
183 Sắt hộp vuông: 90 x 90 x 4.0 6 64.21 10.7
184 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 2.0 6 36.78 6.13
185 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 2.5 6 45.69 7.62
186 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 2.8 6 50.98 8.5
187 Sắt hộp vuông: 100 x 100 x 3.8 6 66.38 11.06

 

Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg
 
Trang chủ     Nhà xưởng     Sản phẩm     Bảng định lượng sắt     Liên hệ         on Google+

Copyright © 2001 - 2013 KhungSat.com. All Rights Reserve